• Tổ chức hoạt động ngoại khóa
 • Một vài nét về trường Tiểu học Tân Phú A
 • Hình ảnh Thầy hiệu trưởng
 • Chuyên tổ chức các trò chơi cho trẻ
 • Hiến máu nhân đạo
 • Dạy thêm năng khiếu
 • Ngoại Khóa
 • Hoạt động đoàn
 • Đoàn trường
 • Ban Cán Bộ Trường
 • Tiểu học Tân Phú A
 • Học sinh các lớp vui choi
Để tạo sân chơi cho học sinh các lớp Anh ngữ, tạo môi trường sử dụng tiếng Anh thân thiện, ngày 01-1
Để tạo sân chơi cho học sinh các lớp Anh ngữ, tạo môi trường sử dụng tiếng Anh thân thiện, ngày 01-1
Để tạo sân chơi cho học sinh các lớp Anh ngữ, tạo môi trường sử dụng tiếng Anh thân thiện, ngày 01-1